پایه ششم ابتدایی (معلم)

 1- هنگامی که آزار واذیت بت پرستان زیاد شد ، مسلمانان به وسیله ........... از راه ........... به ........... هجرت کردند ؟

الف ) شتر صحرا مدینه                            ب ) قایق دریای مدیترانه- حبشه

ج )قایق دریای سرخ حبشه                        د ) شتر کوهستان مدینه

2- درکدام دوره وزیران ایرانی با تشویق نویسندگان ، شاعران و دانشمندان موجب پیشرفت دانش وادب در ایران شدند و یکی از خاندان های معروف که وزارت آن ها را بر عهده داشتند کدام یک از موارد زیر است ؟

الف ) بنی عباس غزنویان                            ب ) بنی امیه سلجوقیان

ج ) بنی عباس برمکیان                               د ) ترکان خوارزمشاهیان

3- چرا حضرت محمد (ص ) ناچار بود با مخالفان بجنگد ؟

الف ) برای دفاع از اسلام ومسلمانان                        ب ) برای توسعه ی سرزمین های اسلامی

ج ) برای شکستن پیمان قطع رابطه                           د ) برای جلوگیری از رواج بت پرستی

4- مبدأتاریخ مسلمانان  ، کدام مورد است ؟

الف ) هجرت مسلمانان به حبشه                             ب ) بعثت پیامبر اکرم ( ص )

ج ) هجرت پیامبر اسلام (ص)                               د ) آغاز تشکیل اولین حکومت اسلامی

5- کدام یک از گزینه های زیر از اثرات ونتایج قیام کربلا می باشد ؟

الف ) شهادت امام حسین (ع ) ویارانش                      ب) سرمشق خوبی برای قیام برضد بنی امیه و ظالمان

ج) جلوگیری از استفاده بیت المال توسط بنی امیه                       د ) برکناری یزید از حکومت بني اميه

6- خاندان بنی عباس خود را از کدام نسل می دانستند ؟

الف ) عموی پیامبر                  ب ) معاویه                  ج ) مروان                  د ) ابوسفیان

7- کدام یک از سلسله های زیر از ترکان نبوده است ؟

الف ) خوارزمشاهیان                ب ) غزنویان                 ج ) سلجوقیان              د ) سامانیان

8- کدام سلسله جزءحکومت های مستقل محلی در ایران محسوب نمی شود ؟

الف ) سامانیان                     ب ) سلجوقیان                ج ) تیموریان               د ) غزنویان

9- پیامبر اسلام (ص ) چند سال پس از بعثت رحلت فرمودند ؟

الف )    63 سالگي             ب ) 40 سالگي              ج ) 23 سالگي             د ) سالگي0 7

10- کدام یک از حکومت های زیر وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب نمی کردند ؟

الف ) بنی امیه                   ب ) بنی عباس               ج ) غزنویان               د ) سلجوقیان

11- پادشاهان سلسله ..... به رواج زبان فارسی اهمیت زیادی می دادند ؟

الف ) غزنویان                  ب ) سامانیان                  ج ) سلجوقیان            د ) خوارزمشاهیان

12- علت مخالفت وجنگ سود جویان با حضرت علی (ع ) چه بود ؟

الف ) شروع امامت آن حضرت                                ب ) شیوه ی عدالت حضرت علی (رض)

ج )برکناری حضرت علی (رض) از خلافت                      د ) هيچكدام

13- علت به وجود آمدن سلسله های ترک در ایران چه بود ؟

الف ) قدرت گرفتن عده ای از فرماندهان ترک                  ب ) نزدیک شدن قبیله های ترک به مرزهای شمل شرق ایران

ج ) به کارگیری وزیران باهوش ایرانی برای اداره ی امور                د ) مسلمان شدن برخی از غلامان ترک

14- اولین حکومت اسلامی در چه شهری تشکیل شد ؟

الف ) بیت المقدّس               ب ) کوفه                    ج ) مدینه                   د ) مکّه

15- پس از چه اتفاقی گروه خوارج به وجود آمدند ؟

الف ) بیعت مسلمانان با حضرت علی (رض)                                  ج )شکست سودجویان درجنگ باحضرت علی (رض)             د ) ماجرای داوری درجنگ بین حضرت علی (ع) ومعاویه               د ) هيچكدام

16- درپایان کدام دسته از سلسله های زیر حکومت های محلی درایران به وجودآمدند؟

الف ) بنی امیه- خوارزمشاهیان                                                       ب ) بنی عباس- تیموریان     

   ج ) سامانیان غزنویان                                        د ) سلجوقیان- خوارزمشاهیان

17- کدام گزینه را می توان در ادامه ی اتفاقات زیر قرار داد ؟

«بعثت هجرت تشکیل حکومت اسلامی - ....»  

 الف ) پاک کردن خانه ی کعبه از بت ها                         ب ) پیمان قطع رابطه با مسلملنان

ج ) دعوت آشکارمردم به اسلام                                 د ) دعوت مردم مدینه به اسلام

18- درسنّ هشت سالگی چه واقعه ای پیامبر(ص)را غمگین کرد؟

ال) وفات ابوطالب                   ب )وفات مادرش آمنه             ج) وفات عبدالمطلب           د ) وفات پدرش عبدالله

19- پیامبراسلام چه مدت از سال رادرغارحرا به سرمی بردند؟

الف )یک ماه                   ب ) شش ماه                                           ج ) دوماه                                 د) چهارماه

20- برای اولین بار اسلام چگونه به خارج از عربستان نفوذکرد ؟

الف ) باهجرت مسلمانان به حبشه                           ب ) با فتح ایران توسط مسلمانان

ج ) با هجرت پیامبربه مدینه                                  د ) با دعوت زمامداران بزرگ به اسلام

21- اولین زن ومردی که به اسلام ایمان آوردند چه کسانی بودند ؟

الف ) حضرت فاطمه (س)-حضرت عمار  (رض )                   ب ) حضرت فاطمه (س)- حضرت علی (رض)

ج ) حضرت خدیجه (س)- حضرت بلال (رض )                    د) حضرت خدیجه (س) حضرت علی (رض)

22- پایتخت دولت سامانی کجا بود ؟

الف ) چالدران                    ب ) اصفهان                       ج ) بخارا                  د) خوارزم

23- حضرت علی (ع)کدام شهر رامرکز خلافت خود قرار دادند؟

الف)کربلا                            ب )مدینه                         ج )نجف                      د )کوفه

24- مسلمانان به سرپرستی چه کسی به حبشه هجرت کردند ؟

الف) حضرت محمد(ص)      ب ) جعفر بن ابی طالب (رض)       ج ) حضرت علی (رض)      د ) حضرت ابوبكر (رض)

25- این سخن از کیست ؟                     «من برای زنده نگه داشتن دین اسلام وامربه معروف ونهی از منکرقیام کرده ام »

الف ) حضرت محمد (ص)     ب) حضرت علی (رض)     ج )حضرت حسین(رض)         د)حضرت حسن(رض)

26- آخرین توطئه کفارقریش علیه حضرت محمّد (ص) چه بود؟

الف) وعده ی مقام وریاست به پيامبر (ص )                                ب ) تصمیم به قتل پیامبر(ص)

ج) محاصره پیامبر (ص ) ویارانش                                          د)شکنجه ی پیامبر (ص ) ویارانش

27- علت عدم موفقیت مردم ایران در برابر حمله ی مغول چه بود ؟

الف ) قدرت وتوان نظامی سپاه مغول                                       ب ) پراکندگی نیروهای مردمی در کشور

ج ) وجود نداشتن یک حکومت قوی                                        د ) تسلط بیگانگان برکشور

نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت ۱۴:۱۷ بعد از ظهر توسط عبدالصمد تمندانی|      قالب ساز آنلاين